Ik wil graag/I would like to:  
    tickets Feestelijke Opening/Grand Opening: 11 mei/May

*
    tickets beursdagen/regular fair days: 12-19 mei/May
*
    informatie over/information about: *
       
  Naam/Name   **
  Adres/Address   **
  Postcode/Postal Code   **
  Plaats/City   **
  Land/Country   **
  Telefoon/Telephone    
  Mobiele telefoon/Mobile    
  E-mail   **
  Opmerkingen/vragen
Questions/remarks
   
    voeg mij toe aan de adreslijst voor digitale mailingen/
add me to the address list for digital mailings
 
    voeg mij toe aan de adreslijst voor gedrukte uitnodigingen/
add me to the address list of printed invitations
 
   

*
**

aankruisen wat van toepassing is/please tick
verplicht veld/mandatory field
___________________________________________________

Indien u heeft aangegeven een aankoop te doen,
ontvangt u vervolgens een factuur voor uw bestelling.
Na ontvangst van betaling wordt de bestelling verzonden of afgeleverd.
If you have indicated to make a purchase, you will receive an invoice for your order. Upon receipt of payment the order will be sent or delivered.