geopend op (14-18 uur):
De galerie is momenteel alleen op afspraak geopend.
The gallery is now open by appointment only.


 
Ewoud Broeksma          

Naast veel foto's in het standaard passe-partout van 60 x 50 cm heeft Ewoud ook veel foto's op groot formaat afgedrukt. We gaan er vanuit dat die groot formaat afdrukken ooit voor exposities zijn gebruikt.
Hierop wordt naar de eerste pagina van Ewoud Broeksma verwezen.

In zijn nalatenschap zijn we ook nog een 60-tal afdrukken (ook groot formaat) gevonden op "fotopapier". Niet opgeplakt, niet in een passe-partout. Die foto's zijn op de volgende pagina's te vinden.

Op het meest door Ewoud gebruikte formaat (30 x 40/45 cm) hebben we ook nog een doos met ± 800 afdrukken. Deze zijn nog eigenhandig door Ewoud afgedrukt op fotopapier. Momenteel zijn we bezig deze serie afdrukken te inventariseren en aan de modellen aan de hand van de vele mappen met negatieven een naam te geven.

__________

Veel foto's van Ewoud bevatten een zekere humor. Anderen zijn androgyn van aard, zoals de hiernaast afgebeelde foto. Tot op heden heb ik nog niet de naam van dit mannelijke model kunnen terugvinden.

Wordt vervolgd.
______________________________________________________

In addition to many photos in the standard 60 x 50 cm passe-partout, Ewoud also printed many photos in large format. We assume that those large format prints were once used for exhibitions. This refers to the first page of Ewoud Broeksma.

In his estate we have also found some 60 prints (also large format) on "photo paper". Not pasted on, not in a mat. Those photos can be found on the following pages.

In the format most commonly used by Ewoud (30 x 40/45 cm), we also have a box with ± 800 prints. These are still printed by Ewoud on photo paper. We are currently making an inventory of this series of prints and naming the models using the many folders with negatives.
__________

Many of Ewoud's photos contain a certain humor. Others are androgynous in nature, like the photo opposite. Until now I have not yet been able to find the name of this male model.

To be continued.