geopend op (14-18 uur):

the gallery is temporarily closed due to the corona virus.


 
 

The dark male model - Forbidden Words

Galerie MooiMan laat met deze expositie de donkere man in de kunst zien als een variant op de expositie ‘Le modèle noir’ die in juli 2019 in Parijs te zien was. De galerie wil met de expositie de discussie aangaan hoe momenteel verschillende musea in Europa hun collecties politiek correct willen tonen, zoals het Rijksmuseum als ook het Amsterdam Historisch Museum die woorden als ‘De Gouden Eeuw’ schrapten. Woorden, titels van kunstwerken, een worsteling in cultuurhistorisch besef die te maken heeft met hoe kunst omgaat met racisme en discriminatie van de niet-blanke mens.

Met deze ‘verboden woorden’ heeft de expositie door het werk van de Ugandese schilders Ocom Adonias en Matt Kayem een discussiestuk die de gelaagdheid van deze expositie laten zien. Want het schilderij van Ocom Adonias ‘Forbidden Words’ toont vanuit een compleet andere cultuur juist de kwetsbaarheid van de Afrikaanse man, ook een worsteling maar dan met verboden woorden gekoppeld aan een zoektocht naar identiteit en seksuele uitingen.

With this exhibition Galerie MooiMan shows the dark man in art as a variant of the exhibition “Le modèle noir” that was on display in Paris in July 2019. With the exhibition, the gallery wants to enter into a discussion about how currently various museums in
Europe want to show their collections politically correct, such as the Rijksmuseum and the Amsterdam Historisch Museum that deleted words like “The Golden Age”. Words, titles of works of art, a struggle in cultural-historical awareness that has to do with how art deals with racism and discrimination against non-white people.

With these “forbidden words” the exhibition has a discussion piece by the work of the Ugandan painters Ocom Adonias and Matt Kayem that show the stratification of this exhibition. Because the painting by Ocom Adonias “Forbidden Words” shows the vulnerability of the African man from a completely different culture, also a struggle but then with forbidden words linked to a search for identity and sexual expressions.
_________________________________

  aquarel watercolor Rinaldo Hopf
beelden sculptures Marcel Julius Joosen  
fotografie photography Jaap de Jonge
  Alexander Kargaltsev
  Gert Kist
  Daniel M. Schmude
  Franciscus & Franciscus
  Matt Kayem
  Alexander Kargaltsev
    keramische beelden ceramics Frans Franciscus
schilderijen paintings Ocom Adonias
  Matt Kayem
Dmitry Bitjukov
  Teun Anders
  Wim Heldens
  Alberto Escobar